Elav Kivi koguduse rajajast

Elav Kivi koguduse rajaja!

Indrek Luide
Sündinud 21.02.1953.
Abiellunud Marjuga 31.07.1982. Tänaseks kuus last: Tarvo(1984), Kristel(1985), Lauri(1986), Sigrid(1990), Mariliis(1991), Grete(2005).

Oma esimese mõtte olla osaline kvalifitseeritud tegevusest maailmas sain juba väga noorelt, kui olin 6 aastane palusin, et mind hakatakse hüüdma vennaks. Küll 12 aastasena otsustasin, et tahan olla seotud maailma Looja, Jumalaga täies mõõdus ja tegin otsuse ning sain Jeesuse lapseks.
Oma elu jooksul olen ennast arendanud spordis, tehes nooruses trenni kergejõustikus, võrkpallis ja tõstmises.
Samuti arendasin intellektuaalset pool. Alustasin muusika õpingutega Pärnu Muusikakoolis. Muusikalise algahariduse lõpetasin Tallinna Muusikakoolis Narva mnt-l cello erialal.
Veidi olen viljelenud kirjanduslikku tegevust. Oma nooruses olin poiss, kes luges kõike ja kõikjal ja väga palju. Üsna sageli kulusid selleks ka öö tunnid.
1968 astusin Tallinna Polütehnikumi ja lõpetasin selle 1972 saades tugevvoolu elektriku kutse. Olengi oma elus töötanud põhiliselt Põhja Kõrgepingevõrkudes. Esialgu Tallinnas Veskimetsa alajaamas, hiljem Rapla osakonnas, mille järel siirdusin 1994 aastal täisajaga vaimulikule tööle Rapla Vabakoguduse pastorina.

Vaimuliku töö areng. Uussünd 1.08.1965. Ristitud Kastna meres Pärnu Immaanulei koguduse pastori Albert Tammo poolt 17.07.1971. Esimene kogudus Oleviste. 1973 aastast Oleviste noortejuht kuni 1980. 1974 asutatud Oleviste noortejuhtide kogu Konsiil, kellega sai organiseeritud Oleviste noorteõhtuid ja Vikipalu laagreid. 1994 aastast Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu misjonisekretär ja Misjonifondi asutaja.

1987-2000 Rapla Vabakoguduse pastor. Pastori ordinatsioon 08.11.1992.

2000 - 2005  Evangeeliumi Kristlaste Viimsi Vabakoguduse pastor. Viimsis sai asutatud koguduse gospelkoor, mis hiljem reorganiseerus goseplkoor Living Stone nimeliseks kollektiiviks.

Muusikat olen teinud oma elus palju. Juba oma vanemate juures elades tegutses pere ansambel. Selle järel Tallinnas ühinesin Oleviste kogudusega, kus laulsin üsna mitmes muusikakollektiivis (segakoor, noortekoor, ansambel Effataa, meeskoor ja lühikest aega ka mandoliini kooris). Õnnestus laulda ka EKB Liidu kammerkoor Gloria tema algusest peale. 1973 aastal alustasime muusikakollektiiviga, mis kujunes üheks ajastu võtmeansambliks. Nimeks sai IKTYS  (Jeesus Kristus Jumala Poeg Päästja). Otsetõlkes KALA. Olin selle ellukutsuja ja osaline juhtimises.
Suurematest laulukollektiividest võiks mainida veel Rapla Vabakoguduses tegutsenud noortekoori, kus teatud perioodil laulis üle 60 noorlaulja.
2000 aastal alustasime Viimsi Gospelkoorga. 2006 aastal ühinedes Nõmme gospelkooriga tekkis uus muusikaüksus mille nimeks sai gospelkoor Living Stone Täna juhivad seda kollektiivi Lauri ja Sigrid Luide.

Rapla Vabakoguduse päevil organiseerisin kogudusele 16 tööpunkti, milledest iseseisvus koguduseks kahjuks ainult Märjamaa!

Tänane tegevus on seotud Elav Kivi kaasaegse ja elujõulise koguduste rajamine.