Elav Kivi visioon ja missioon
Elav Kivi Kristuse Ihus ja Maailma Evangelismis
1.     Pidev evangelism meie igapäevase suhetevõrgu kaudu kasutades selleks Andrease liikumise struktuuri.
2.     Pühendumine armastusele, toetamine ja koos töötamine laiema Kristuse Ihuga. Leida kogudusele piirkond või sihtkoht, kus ta võib olla osaline maailmamissionis.
3.     Usklike varustamine olemaks sool ja valgus igale ühiskonna kihile.
4.   Koguduse liikmete treenimine ja õpetamine.
5.   Pastoraalsete kohustuste ja ülesannete jagamine laiema Kristuse Ihuga kaasates teisi pastoraalsesse treeningusse ja teenistusse nii kodu- ja välismaal. 

 
Elav Kivi Osadus
1.     Püsivate sõprussuhete loomine, mis tugevdab meie usku Kristusesse.
2.     Väikegruppide kogunemiste olulisus vaimulikul toitmisel ja julgustamisel.
3.     Tugevate abielude rajamine, mis näitavad suhet Kristuse ja Koguduse vahel.
4.     Oleme oma suhetes pühendunud andestusele ja lepitusele.
5.     Ausus ja ausameelsus kõigis meie suhetes.
6.     Alandlik ja armulik suhtumine Jumala ja teiste ees.
7.     Pühendumine eksinute tagasivõitmisele.
8.     Valmisolek surra iseendale Kristuse ja teiste heaks.
 
Elav Kivi Vaimulik Õhkkond
1.     Palve asetamine kogu meie teenimistöö alustalaks.
2.     Vaimuliku kasvamise kultuur, kus inimesed oleksid innustunud õppimisest ja kasvamisest.
3.     Tugev vaga elu, mida peegeldab Piibli õppimine, ülistus ja palve.
4.     Nälg Jumala Sõna järele.
5.     Igatsus Kristuse ja Püha Vaimu kohaloleku järele meie eludes ja ühistel ülistusaegadel.
6.     Innukas soov näha Jumala au kõiges elavas.
7.     Igatsus maailma evangeliseerimise järgi ja nende inimesteni jõudmise järgi, kelleni veel pole jõutud.
8.     Vaimse tarkuse ja vaimulike andide väljendamine läbi armastuse.
9.     Kristuse ja kristlaste rõõmus teenimine.
 
Elav Kivi Ülistus 
1.     Jumalakesksus meie ülistuses – „Asi pole minus“.
2.     Nii pea kui südame olulisus ülistuses.
3.     Avatus Püha Vaimu juhtimisele ja Tema andide väljendumisele.
4.     Piibellik, Vaimu poolt võitud, Jumalat kõrgeks tõstev teenistus Sõnast.
5.     Ehtsus ja läbipaistvus ülistuses.
6.     Rõhk kaasaegsetel ülistusviisidel lugupidamisega ajalooliste väljenduste vastu.
7.     Alandlik valmidus võtta omaks teisi, kelle maitsed erinevad meie omadest.
8.     Lähedane olemine Issanda armastavas ligiolus.
9.     Isiklik teenistus ja palve Püha Vaimu juhtimise järgi.
10.   Jumala sõnale vastamine alandlikkuses, kuulekuses ja usus.