Elav Kivi eesmärgid
Meie 9 Eesmärki
 
1.     Tõsta Jumalat kõrgeks Teda tundes, armastades ja nautides.
2.     Teenida abielude ja perede vajadusi.
3.     Rajada usklike vendlus, kes toimivad armastava perena.
4.     Treenida ja varustada usklikke ja juhte.
5.     Toita, jüngerdada ja innustada lapsi ja noori.
6.     Olla Jumala antud visiooni ja vahendite ustavad kasutajad ning edasiandjad.
7.     Jõuda sõnumiga Kristusest tuhandete inimesteni Tallinnas ja teistes Eesti piirkondades.
8.     Tuua meie ühiskonda ja riiki sotsiaalseid ja kultuurilisi uuendusi.
9.     Võita rahvaid Kristusele.
 
 

 

Eesmärk aastaks 2012   
 
1.     Rajatud 2 elujõulist kogudust  
 
2.     Oleme tuntud ja mõjutamas kogu piirkonda
 
3.     Oleme osalised välismisjonis