Elav Kivi eelarve 2009

Tulu
Pos

Nimetus

summa

kuus

aastas

1 Annetused
1 EK liikm kümnis 6500 78000
2 Parainen 400 4800
3 Saksa Bap 7222,6 86671,2
4 Rootsi Missionikirik (Silla Ehitus) 3000 36000
5 Korjandus 1000 12000
  Kokku 18122,6 217471,2
6 Ootamatud tulud 250 3000
  Kõik kokku 18372,6 220471,2
Kulu
Pos

Nimetus

summa

kuus

aastas

1 Palk + maksud
1 Palk 10000 120000
2 Sotsiaalmaks 33% 3300 39600
3 Töötusmaks 1% 100 1200
  Kokku 13400 160800
2 Tegevuse kulud
4 Ruumide rent 900 10800
5 Transport 1000 12000
6 Mobiil 300 3600
7 Telefon 250 3000
8 Post 200 2400
9 Annetused 300 3600
  Kokku 2950 35400
3 Bürookulud
10 Paber 45 540
11 Trükised 250 3000
12 Eriannetused 700,6 8407,2
13 Eri paber 25 300
  Kokku 1020,6 12247,2
4 Õppekulud
14 Kursused 100 1200
15 Seminarid 100 1200
16 Konverentsid 200 2400
17 Õppematerjal 250 3000
  Kokku 650 7800
  Kokku 1-4 17370,6 216247,2
18 Ootamatud kulud 1002 12024
  Kõik kokku 18372,6 220471,2
Tulu-kulu absol 0 0,00
Koostas
Indrek Luide
Tallinna Elav Kivi Vabakogudus
15.01.2008